Objednávky zasílejte na jednu z adres: jhorak311 [zavináč] gmail.com, korektury.pisemnosti [zavináč] gmail.com.

Úpravy písemností

Pro fyzické osoby i firmy

Opravy pravopisné, morfologické, syntaktické, stylistické (standardizace neobvyklých větných vazeb, sjednocení nejednotně použitých jazykových prostředků v celém textu, úprava slovosledu, předložkových vazeb atp.).

Běžné úpravy (BÚ)

Odstranění překlepů, pravopisných a gramatických chyb, nezbytné stylistické úpravy.

Široké úpravy (ŠÚ)

Náročná práce s textem na rozhraní korektury a tvorby nového textu (některá z těchto činností: strukturování, členění a přesouvání obsahu, úprava výrazových prostředků v souladu s funkčním stylem, podpora orientace textu na cílovou skupinu, tvorba nového textu podle podkladů; uvedení textu do souladu s ČSN 01 6910, uvedení citací do souladu s ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2; formátování textu, číslování stránek, nadpisy, seznamy). Opravy textů cizinců.

Nabídka pro firmy

Opravy připravovaných i již hotových firemních textů (BÚ, ŠÚ).

Tiskové zprávy, inzeráty, redigování veškerých tiskovin, příprava knih, informační nebo propagační letáky, texty pro web, korespondence s úřady, stížnosti, žádosti.

Zpracovávané formáty

formaty

DOC, DOCX (MS Word) - v režimu Revize pomocí funkce Sledování změn.

PDF (Adobe Acrobat) zvýraznění upravovaného slova a vložení poznámky s komentářem k opravě. Navrhované změny zadavatel do dokumentu zapracuje. Text ve formátu PDF musí být otevřený pro vložení poznámek.

Potřebujete-li vyhotovit korekturu písemností, upravit dokumenty, uskutečnit opravy, vylepšit texty, zkontrolovat pravopis, zapojit funkční styl, to vše se sledováním změn v DOC(X) nebo PDF, doladit komentáře, vytvořit nové texty, pravopisné, morfologické, syntaktické, stylistické či jazykové korektury česky psaných seminárních, bakalářských, diplomových a ročníkových prací, opravy písemných projevů žáků základních (ZŠ), středních (SŠ, SOU), vyšších odborných (VOŠ) i vysokých (VŠ) škol, jste zde na správném místě.