Jazykové korektury seminárních, bakalářských, diplomových a ročníkových prací, opravy písemných projevů žáků základních a středních škol.

  • Opravy textů pravopisné, morfologické, syntaktické.
  • Kompletní jazyková korektura magisterských, bakalářských a jiných studentských prací, odborných zpráv, prezentací všeho druhu.
  • Úpravy českých textů vytvořených cizinci.
  • Úprava formátování a vzhledu textu.
  • Opravy připravovaných i již hotových firemních textů.
  • Tiskové zprávy, inzeráty, redigování veškerých tiskovin, příprava knih, informační nebo propagační letáky, korespondence s úřady, stížnosti, žádosti.
  • Nižší ceny pro studenty denního studia.

Potřebujete-li vyhotovit korekturu písemností, upravit dokumenty, uskutečnit opravy, vylepšit texty, zkontrolovat pravopis, zapojit funkční styl, to vše se sledováním změn v DOC(X) nebo PDF, doladit komentáře, vytvořit nové texty, pravopisné, morfologické, syntaktické, stylistické či jazykové korektury česky psaných seminárních, bakalářských, diplomových a ročníkových prací, opravy písemných projevů žáků základních (ZŠ), středních (SŠ, SOU), vyšších odborných (VOŠ) i vysokých (VŠ) škol, jste zde na správném místě.